TEČAJ ITALIJANŠČINE NA SPLETU
Tip tečaja V SKUPINI
V DVOJE
INDIVIDUAL

KONVERZACIJA

90€

8ur / mesec

144€

8ur / mesec

200€

8ur / mesec

SPLOŠNI

160€

16ur / mesec

250€

16ur / mesec

395€

16ur / mesec

REDNI

220€

24ur / mesec

384€

24ur / mesec

595€

24ur / mesec

 INTENZIVNI

290€

32ur / mesec

490€

32ur / mesec

 

795€

32ur / mesec

 

TEČAJ ITALIJANŠČINE Z REFERENTOM UNIVERZE DANTE ALIGHIERI RC

(naravni govorec)

Vpisni list