Dnevi odprtih vrat : ITALIJANŠČINA

Dne 9.9. in 11.9.2019 se lahko na jezikovni šoli MojMaestro ali preko spleta naučite prvih italijanskih besed popolnoma BREZPLAČNO!

Novi Udeleženci DNEVI ODPRTIH VRAT prejmejo 20€ popust pri vpisu!

REZERVIRAJTE SVOJE MESTO!

1) Оде́сса о́чень ... го́род.


Please answer the question.

2) ... ты идёшь?


Please answer the question.

3) Он ... ключ.


Please answer the question.

4) Ма́ша ... Алёна иду́т в шко́лу.


Please answer the question.

5) Мы ... на рабо́ту.


Please answer the question.

6) Она́ улыбну́лась, ... газе́ту.


Please answer the question.

7) Мы жда́ли ... це́лый день.


Please answer the question.

8) Мне ... э́тот челове́к.


Please answer the question.

9) Ма́ша чита́ет ... .


Please answer the question.

10) ... в автомоби́льной ава́рии увезли́ в больни́цу.


Please answer the question.

11) У нас есть пять ...


Please answer the question.

12) Когда́ лес ру́бят, ...


Please answer the question.

13) Я ... в мо́ре.


Please answer the question.

14) Дава́й встре́тимся ... теа́тра.


Please answer the question.

15) Она́ живёт ... Москве́.


Please answer the question.